Go to Top

Forside

Hjorthøjgård – Vejen til en større selvstændiggørelse

Hjorthøjgård er en socialpædagogisk organisation, der i kraft af vores forskellige afdelinger kan tilbyde en bred vifte af helhedsorienterede tilbud med forskellige niveauer af støttebehov. Fælles for alle afdelinger er den råde tråd i arbejdet hen imod en større selvstændiggørelse med en målsætning sat ud fra den enkeltes evner og kompetencer.

Den røde tråd

Med start i vores MMS afdeling er tanken, at en borger kan flytte afdeling i takt med sin udvikling, og dermed hele tiden være i et miljø med det rette støtteniveau, hvor kontaktpædagogen følger med hele vejen.

Kendetegnende for os er, at vi aldrig opgiver en opgave, når vi først har fået den ind. Vi er ikke i tvivl om, at dette er fordi vi fastholder kontinuiteten og relation til både den unge og opgaven. Vi følger den røde tråd gennem alle afdelingerne, hvor vi ud fra en kognitiv pædagogik fokuserer på kompetencer og potentialer for på denne måde at mobilisere den unges egne ressourcer. Vi arbejder bl.a. ud fra livshistorie, videooptagelser og tjeklisteskemaer, ligesom vi PAS tester den unge, hvor vi kortlægger læringspotentialer og giver anvisninger på de bedste læringsstile og udviklingsmuligheder.